BIZNES W UNII EUROPEJSKIEJ
Rejestracja, sprzedaż firmy. Adres siedziby, bank, licencje, znaki towarowe
USŁUGI KSIĘGOWE
Podatki, sprawozdania, kadry, ZUS, audyt
POMÓC PRAWNA
Prawnik, przygotowanie i złożenie dokumentów, konsultacje
LEGALIZACJA POBYTU
Zezwolenie na pobyt czasowy i stały, obywatelstwo, pochodzenie, dokumenty archiwalne

ILE KOSZTUJE?

TŁUMACZENIA
Tłumaczenia ustne i pisemne, w tym przysięgłe
ORGANIZACJA PROJEKTÓW
Spotkania biznesowe, targi, warsztaty, szkolenia. Wystawy, koncerty
KUPNO, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI KURSY JĘZYKOWE

Актуально о Польше